Mewgofnodi

×

Staff Cyrsiau Sabothol Y Drindod Dewi Sant

Dr Lowri Lloyd

Cyfarwyddwraig Prosiectau Iaith a Thiwtor

01267 676771

Graddiodd Lowri gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg gan gwblhau MA a Doethuriaeth cyn ei phenodi'n wreiddiol i Ysgol y Gymraeg, Coleg y Drindod. Ers 2010, Lowri sy'n gyfrifol am y gwaith o gydlynu cyrsiau'r Cynllun Sabothol a bu'n ganolog hefyd i'r gwaith o awduro'r cyrsiau lefel Mynediad a Sylfaen ar ran Llywodraeth Cymru. Mae Lowri hefyd yn gyfrifol am brosiectau amrywiol, e.e. Hwyl ar holi a phrosiect Tystysgrif Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Cyn hyn, bu Lowri yn gweithio i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ac yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Canolfan Peniarth
Lynwen Pierce

Tiwtor Cyrsiau Sabothol

01267 225161

Cyn dod i weithio i dîm y Cynllun Sabothol ym Medi 2012, bu Lynwen yn gweithio fel athrawes Hanes ac Addysg Grefyddol mewn Ysgolion Uwchradd, yn swyddog addysg i'r Amgueddfa Genedlaethol a'r RSPCA ac yn diwtor drefnydd Cymraeg i Oedolion yn y gweithle.

Canolfan Peniarth
Jeni Price

Rheolwraig Prosiectau a Thiwtor Cyrsiau Sabothol

01267 225154

Graddiodd Jeni gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg o Brifysgol Abertawe cyn cymhwyso fel athrawes. Cyn dod i weithio i dîm y Cynllun Sabothol yn 2012, bu Jeni'n gweithio fel athrawes y Gymraeg mewn Ysgol Uwchradd, yn diwtor Cymraeg i Oedolion ac yn Arweinydd Uned Addysg a Sgiliau Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg.

Canolfan Peniarth
Catrin Evans-Thomas

Cydlynydd Prosiectau Iaith a Thiwtor Cyrsiau Sabothol

01267 225156

Wedi iddi raddio o Brifysgol Aberystwyth gyda 2:1 mewn Cymraeg a Hanes a chymhwyso fel athrawes uwchradd, dilynodd Catrin yrfa yn addysgu'r Gymraeg yng Ngwynedd am saith mlynedd. Bu wedyn yn gydlynydd Cymraeg i Oedolion yn y canolbarth ac yn brif diwtor y Cynllun Sabothol cyn ymuno â thim Canolfan Peniarth yn 2014 fel Cydlynydd prosiectau iaith a thiwtor cyrsiau Cymraeg mewn addysg.

Canolfan Peniarth
Nia Cole-Jones

Rheolwraig Prosiectau a Thiwtor Cyrsiau Sabothol

01792 482115

Graddiodd Nia gyda gradd ddosbarth cyntaf yn y Gymraeg, cyn cwblhau M.Phil a doethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cyn dod i weithio i Ganolfan Peniarth, bu Nia'n Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Morgannwg ac yn Rheolydd y Gymraeg yng Ngholeg Sir Gar. Mae Nia'n gyfrifol am reoli prosiectau a chydlynu'r cyrsiau sabothol ar gampws Townhill.

Canolfan Peniarth
Kara Lewis

Cydlynydd Prosiectau a Thiwtor Cyrsiau Cymraeg Mewn Addysg

01267 225156

Graddiodd Kara gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg cyn cwblhau M.Ed a'i phenodi'n gyfarwyddwraig Canolfan Madog, Prifysgol Rio Grande, Ohio. Bu wedyn yn diwtor Cymraeg i Oedolion a thiwtor y Cynllun Sabothol cyn ymuno â thîm Canolfan Peniarth yn 2015 fel cydlynydd prosiectau iaith a thiwtor cyrsiau Cymraeg mewn addysg.

Canolfan Peniarth
Eleri Jenkins

Cydlynydd Prosiectau a Thiwtor Cyrsiau Cymraeg Mewn Addysg

01267 225156

Graddiodd Eleri o Brifysgol Caerdydd gyda gradd 2:1 yn y Gymraeg ac yna cymhwysodd fel athrawes uwchradd. Bu'n addysgu'r Gymraeg mewn ysgol uwchradd yn y De Ddwyrain am bedair blynedd cyn ymuno â thîm Canolfan Peniarth fel Cydlynydd Prosiectau a Thiwtor Cyrsiau Cymraeg mewn Addysg.

Canolfan Peniarth
Hanna Hopwood

Darlithydd yn y Gymraeg

01267 676736

Ar ôl derbyn gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd a chwblhau MPhil yno, treuliodd Hanna bum mlynedd yng Ngholeg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen. Yno, enillodd ragoriaeth yn ei gradd MSt a gweithiodd fel Cymrawd Ymchwil yng Nghyfadran Ieithoedd Modern a Chanoloesol y Brifysgol. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd gyfle i gyflwyno rhaglenni teledu ar S4C (pobl ifanc a'r newyddion), gan barhau i weithio fel tiwtor y Gymraeg yn y Gyfadran Ieithoedd ac yng Nghanolfan Ieithoedd y Brifysgol. Cafodd ei phenodi'n ddarlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn 2016. Mae'n gweithio i Ganolfan Peniarth ac yn gyfrifol am Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Brifysgol.

Canolfan Peniarth